Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín /18,12,2020/