Výjazdy hasičov – zrezanie stromov

DSC_0003Starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková požiadala jednotku DHZO Pobedim o technickú pomoc – zrezanie stromu pri hroboch na miestnom cintoríne.  Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 2 členovia DHZO Pobedim. Išlo o strom – tuju v blízkosti hrobu a jeho zlomením by mohlo prísť k poškodeniu náhrobných pomníkov a platní . Jednotka DHZO Pobedim použila na odstránenie spadnutého stromu motorovú pílu Stihl 039.

Vedúca predajne p. Bieliková požiadala jednotku DHZO Pobedim o technickú pomoc – zrezanie suchého stromu čerešne v areáli bývalého MNV. Výjazd jednotky DHZO Pobedim bol ohlásený starostke obce Pobedim. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 2 členovia DHZO Pobedim. Suchý strom, čerešňa, hrozil spadnutím na budovu potravín. Jednotka DHZO Pobedim použila, podobne ako v predchádzajúcom prípade, na odstránenie stromu motorovú pílu Stihl 039.