Výročná členská schôdza JDS…

Po viac ako roku činnosti snemovali členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Schôdza sa konala 3. februára v priestoroch účelového zariadenia obce Svadobky. Pobedimskí seniori bilancovali činnosť organizácie, plánovali náplň organizácie na ďalšie obdobie a zároveň si pripravili i kultúrno – spoločenský program Z iniciatívy výboru JDS a členov folklórne skupiny Pobedimčan pochovali basu a tiež sa zabavili pri hudbe svojich členov / J. Melichar, J. Vavro, B. Gono a V. Melicher./ Zopakovali si tak úspešné Fašiangové popoludnie z minulého roku a v dobrej nálade sa rozchádzali do svojich domov.