Výročná schôdza a Fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov

Týždeň pre fašiangovými slávnosťami sa dňa 14. februára 2020 zišli členovia Jednoty dôchodcov Pobedim na výročnej členskej schôdzi a na Fašiangovom posedení. Na schôdzi sa prerokovali základné dokumenty organizácie a to vyhodnotenie činnosti, plán na tento rok, dokumenty ekonomického charakteru a prijalo sa príslušné uznesenie. Predseda JDS privítal na schôdzi starostu obce Mgr. Martina Lednického, ktorý ocenil činnosť organizácie nielen v prospech členov ale aj v prospech občanov našej obce.

V úvode fašiangového posedenia bol pripravená chutná večera a po nej vystúpenie členiek JDS v scénke na motívy rozprávky o vlku a kozliatkach. Kulisy scénky pripravil Jozef Mašán a oceniť treba nielen výkony hercov ale aj vhodné kostýmy. Po kultúrnom programe nasledovalo občerstvenie o ktoré sa postarali nielen členky výboru, ale prítomní si pochutnali aj na dobrotách prinesenými špeciálne na fašiangové posedenie. O hudbu do tanca a na počúvanie sa zase postarala hudobná skupina z Hornej Stredy Duo námaha a tak pri výbornej hudbe bola dobrá nálada i chuť do tanca.

Text: I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová