Výročná schôdza a fašiangy Jednoty dôchodcov.

Členovia Jednoty dôchodcov sa zišli dňa 23. februára 2019 na výročnej členskej schôdzi na ktorej bilancovali uplynulý rok 2018, vytýčili si plán činnosti na tento rok, prejednali materiály ekonomického rázu a taktiež zvolili nový výbor JDS Pobedim spolu s revíznou komisiou. Na rokovaní, s účasťou vyše 70 členov, privítali starostu obce Mgr. Martina Lednického, ktorý ocenil prácu početnej organizácie seniorov a poďakoval za ich činnosť v prospech členov i obce. Taktiež upozornil prítomných na celoobecné akcie v tomto roku. V diskusii sa predniesli pripomienky ohľadne členského príspevku a výšky súčasných dôchodkov.

Po obsažnom rokovaní nasledovala večera, posedenie a kultúrne vystúpenie, ktoré, pripravili agilné členky seniorskej organizácie. V programe boli piesne viažuce sa k fašiangovému obdobiu, televízna reportáž z čakárne lekára a článok o dôchodcoch Záverečné vystúpenie bolo skutočným prekvapením, keďže členky JDS sa predstavili v balete Labutie jazero. Príjemne prekvapené osadenstvo svadobky malo čo robiť aby spoznali v nových účesoch elegantne sa pohybujúce baletky. Záverečný program bol ocenený kytičkou, symbolickou veľkou kyticou a samozrejme i úprimným potleskom. Posedenie oživila harmonika Jozefa Sýkoru a tak si seniori schuti zaspievali známe ľudové piesne a mohli obdivovať hudobný a spevácky talent J. Sýkoru. Po stránke technickej akciu zabezpečoval Ivan Pätnický a výročnú schôdzi a fašiangové posedenie zdokumentovala Eva Pogranová.

Členovia Jednoty dôchodcov v sobotný večer prerokovali dôležité dokumenty organizácie, zvolili nový osem členný výbor, pochutnali si na výbornej večeri ako aj na chutnom pečive a mali veľmi dobrý kultúrny zážitok.

Ivan Pastorek

Foto: Eva Pogranová