Výročná schôdza poľovníkov

Poľovnícke združenie Pobedim zhodnotilo svoju činnosť za rok 2017 na Výročnej členskej schôdzi, konanej dňa 3. marca 2018.V rámci otvorenia schôdze predseda PZ Jozef Gula privítal hostí i všetkých členov. V správe o činnosti uviedol, že práca združenia je rozmanitá. Prioritou je starostlivosť o zver.

Bližšie  a podrobnejšie informácie budú zverejnené v článku v obecných novinách 1 2018..

Text a foto : Eva Pogranová