VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim

Obec Pobedim vyhlasuje:
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim

Kód ITMS: 312061L757

Potrebné materiály nájdete v nasledujúcich dokumentoch:
1. VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (pdf, 2 MB)
2. Rozpočet (pdf, 32 kB)
3. Krycí list rozpočtu (pdf, 90 kB)