Nový školský rok 2017/2018

V pondelok 4. septembra 2017 sa začal nový školský rok. Poviete si, že veď je to tak každý rok. Ale nie je. Zo škôlkarov sa stávajú týmto dňom prváčikovia, z  minuloročných prváčikov sú už druháci. Deviataci sa rozleteli po stredných školách a  v  základnej škole ich stoličky obsadili minuloroční ôsmaci. Opakuje sa to s  pravidelnou istotou každý rok. Ale úplne inak sa na tento kolobeh pozeráme očami školákov, škôlkarov, ich rodičov.
V  každej rodine, ktorá má školáka, vládol minulý týždeň nezvyčajný ruch, možno i nervozita. Bolo treba pripraviť a  zabezpečiť veľa vecí do školy. Veď prázdniny sa v  nedeľu večer končia. „Máš všetko?“ – zvyčajná otázka mamy, k  tomu povzdych žiaka: „Prečo sa museli prázdniny už skončiť, boli také krátke“.

Pondelok ráno, celkom chladno, slniečko sa začína predierať cez oblaky. Kroky rozšantených, ale aj  skleslých žiakov smerujú do školy. Mamičky i oteckovia vedú svojich prváčikov do školy, mnohí do tej istej, v  ktorej sa aj oni učili. Nový školský rok sa začína. Základná deväťročná škola s  materskou školou Jána Hollého v  Pobedime znova ožila. Do tried sa vrátil život. Stoličky i  džavot na chodbe dokazujú, že niečo sa tu deje. Pred žiakov, prváčikov a  ich rodičov i  rodinných príslušníkov, učiteľov predstúpi nová pani riaditeľka Mgr. Jarmila Pastulová, aby sa prihovorila žiakom i  hosťom. Nasleduje príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického. K  mikrofónu sa postaví Adelka Krajčíková a  piesňou všetkých pozdraví. Nastáva dlho očakávané pasovanie bývalých škôlkarov na oficiálnych prvákov, všetko v  réžii deviatakov. Každého jedného privedú pred čarodejníka. Ten ich zázračnou paličkou pasuje na školáka. Pomocníčka čarodejníka odovzdá malý darček a  školák prejde bránou „Čarovnej pobedimskej školy“. Medzitým sa rodičia podpisujú do Kroniky školy. Na záver zaznela pieseň v  podaní Radky Malíčkovej, Natálky Miklovičovej a  Timejky Havrlentovej. Pani riaditeľka ukončila slávnostné zahájenie nového školského roka 2017/2018 a  žiaci sa rozbehli do svojich tried.

Prváčikov a ich  rodičov v triede privítala pani učiteľka Mgr. Andrea Hermanská, ktorá ich bude sprevádzať celým prvým ročníkom. Pre nich to však nebolo všetko. Čakalo ich slávnostné privítanie u  starostu obce. Zo školy sa presunuli do budovy Obecného úradu v  Pobedime, kde ich privítala a  aj celú slávnosť moderovala Vladimíra Žitňanská. Po slávnostnom príhovore starosta Mgr. Martin Lednický odovzdal každému prváčikovi sladkosť a knižku, aby mu pripomínala tento sviatočný deň. Rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy Pobedim a  po spoločnom fotení sa rozišli do svojich domovov za povinnosťami, ktoré ich od dnešného dňa čakajú.

Eva Pogranová

Nový školský rok 2017/2018 (Foto: Eva Pogranová)

Nový školský rok – prijatie prvákov (Foto: Eva Pogranová)