Zájazd do historických Košíc

Tri desiatky členov Jednoty dôchodcov Pobedim v dňoch 15. a 16. mája 2018 absolvovali zájazd do historických Košíc. Po päť hodinovej jazde vlakom sa účastníci zájazdu ubytovali v Školiacom stredisku IVES Košice, kde našli solídne ubytovanie s raňajkami. V prvý deň sa pred štátnou vedeckou knižnicou stretli s certifikovaným sprievodcom Milanom Kolcúnom, ktorý ich previedol historickými Košicami. Odborným a zároveň zaujímavým výkladom členom JDS priblížil dominanty a zaujímavosti mesta, okrem iného bronzovú plastiku košického erbu, židovskú synagógu, krčmu s fotografiami zo socialistického Československa, zaujímavý pavlačový dom, dom Košického vládneho programu, kaplnku sv. Michala a samozrejme exteriér a interiér Dómu sv. Alžbety, ako aj sídlo košického biskupstva. Po odbornom výklade v nádhernom kostole sv. Alžbety si účastníci zájazdu prezreli historický zvon, spievajúci fontánu, košické divadlo, dom so sochou košického žobráka, pamätné tabule ako napr. tabulu na budove, kde cisár Leopold založil košickú univerzitu. Pred kamennou sochou Nepoškvrnenej Panny Márie sa napokon urobil na pamiatku spoločný snímok.

Na prehliadku mesta mali členovia JDS skutočne kvalitného sprievodcu a bolo dôležité aj to, že v čase prehliadky nepršalo tak do v prvý deň doobeda a na druhý deň 16. mája, kedy bola na programe voľná prehliadka mesta. Navštívili sa aspoň interiér Dómu sv. Alžbeta a poniektorí i archeologické múzeum. I keď počasie nebolo ideálne, zájazd v podstate splnil očakávanie účastníkov.

Text a foto: Ivan Pastorek