Zápis detí do základnej školy

Základná škola s materskou školou Jána Holého oznamuje, že zápis detí do základnej školy bude dňa 22.4.2020 v čase od 15–ej do 17-ej hodiny. Podrobnejšie informácie o spôsobe zápisu sú uvedené na internetovej stránke školy.