Zásahy hasičov po víchrici

Dňa 29.10.2017 sa obcou Pobedim prehnal silný vietor – víchrica Herwart pre našich obecných hasičov to znamenalo, že za deň absolvovali celkovo 4 výjazdy. Pred prvým výjazdom Mgr. Martin Lednický ohlásil veliteľovi DHZO Pobedim padnutý strom v areáli ZŠ Pobedim. Na zásah bola vyslaná technika AHZS VW Transporter 1+2 členovia DHZO Pobedim. Na mieste zásahu bolo zistené, že ide o spadnutý strom, ktorý padol z časti cez plot ZŠ Pobedim. Jednotka DHZO Pobedim pomocou motorovej píly konáre spílili a následne odstránili. Po zbalení vecných prostriedkov sa presunula na ďalší zásah o ktorý požiadal starosta obce. Išlo o o vyčerpanie vody stojacej na trávnatej ploche ihriska Pobedim. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1+1 člen a po ukončení výjazdu v ZŠ Pobedim sa na miesto dostavila posádka s technikou AHZS VW Transporter 1+2 členovia DHZO. Na mieste zásahu bolo zistené, že sa jedná o veľké mláky vody ktoré vznikli intenzívnym dažďom predchádzajúcu noc a hrozilo že by sa neodohral futbalový zápas FK Pobedim. Jednotka DHZO Pobedim použila na odstránenie kalové čerpadla Honda 20 X a Heron 80. V treťom zásah Operačné stredisko KR HaZZ Trenčín ohlásilo veliteľovi DHZO Pobedim padnutý strom v obci Podolie ulica Hlboká. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 815 1+3 členovia DHZO Pobedim. Na mieste zásahu bolo zistené, že ide o spadnutý strom, ktorý padol cez komunikáciu, cesta bola neprejazdná. Jednotka DHZO Pobedim strom spílili a následne odstránili. Počas umývania techniky po tomto výjazde ohlásil starosta obce Pobedim veliteľovi DHZO Pobedim padnuté stromy – tuje na ulici Zákostolnej v Pobedim. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 815 1+2 členovia DHZO Pobedim. Na mieste zásahu bolo zistené, že sa jedná o spadnuté konáre stromov – tuji, ktoré zasahujú do cestnej komunikácie a chodníka. Jednotka DHZO Pobedim konáre spílili a následne odstránili. Počas zásahov neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.

Zdroj: hasiči pobedim – Martin Piškula veliteľ DHZO Pobedim