Zásahy pobedimských hasičov po búrke

Po búrke dňa 1.6.2018 boli pobedimskí hasiči vyslaní na odčerpávanie vody z komunikácií a pivnic celkovo 5 krát.

1.výjazd Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyslalo v čase 17:53 hod. DHZO Pobedim na odčerpanie zaplavenej komunikácie do obce Podolie, ktorá ohrozuje blízke rodinné domy. Vyslaná technika AHZS MB Vario + 4 členovia DHZO Pobedim. Pomocou plávajúceho čerpadla bola voda vyčerpaná.

2. výjazd Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyslalo v čase 18:36 hod. DHZO Pobedim na odčerpanie zaplavenej komunikácie do obce Častkovce. Vyslaná technika AHZS VW Transporter + 3 členovia DHZO Pobedim. Pomocou kalového čerpadla bola voda odčerpaná.

3. výjazd Pani Žitnanská Vladimíra z obce Pobedim požiadala jednotku DHZO Pobedim o vyčerpanie zaplavenej pivnice a garáže po prietrži mračien. Vyslaná technika AHZS MB Vario + 6 členov DHZO. Pomocou plávajúceho čerpadla voda odčerpaná.

4. výjazd Pán Richard Moravanský č.d.132 požiadal jednotku DHZO Pobedim o odčerpanie vody v šachte a predzáhradke, ktorá hrozila že zatopí jeho rodinný dom. Vyslaná technika AHZS VW Trasporter + 3 členovia DHZO. Pomocou kalového čerpadla voda odčerpaná.

5. výjazd Zaplavená garáž hasičskej zbrojnice Pobedim, použitá technika na odčerpanie vody plávajúce čerpadlo + 2 členovia DHZO Pobedim.

Celkovo zasahovalo 11 členov DHZO Pobedim

Martin Piškula – veliteľ DHZO Pobedim