Záverečný účet obce a Výročná správa obce 2019 zverejnenie

V časti Samospráva sú zverejnené dokumenty schválené na zasadaní zastupiteľstva dňa 1. júna 2020