Zbierka na reštaurovanie oltára kostola

V súvislosti s oznamom pobedimskej farnosti i obec Pobedim podporuje zámer reštaurovania hlavného oltára kostola sv. Michala archanjela, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a samotný oltár vzácnym príkladom barokového umenia. Z tohto dôvodu informujeme, že je možné prispieť na reštaurovanie oltára, konkrétne na obnovu sôch apoštol Pavol, archanjel Rafael, anjel strážny a apoštol Peter, na farský účet, číslo SK 04 5600 0000 0052 3009 5001.

Zachovajme si naše kultúrne dedičstvo.