Oznam ku komunálnym voľbám – zverejnenie kandidátov pre obecné voľby

Obec Pobedim uverejňuje v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienka výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľbu starostu obce a zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Zoznam kandidátov – starosta obce

Zoznam kandidátov – obecné zastupiteľstvo