1. ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva v Pobedime

1. ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva v Pobedime, konané dňa 28. novembra 2022.