Brigáda – klubovňa dôchodcov

Brigáda klubovňa dôchodcov

Nový výbor hneď po zvolení začal pristupovať k svojim povinnostiam zodpovedne. Okrem fašiangovej akcie v lúštení  osemsmeroviek, krížoviek a sudoku sa rozhodol zveľadiť aj svoju klubovú miestnosť.

Prvým krokom bolo vypratanie miestnosti, aby sa mohlo začať maľovať. Hlavným aktérom maľovania bol náš člen Jozef Mašán.

Následne 18.februára 2023 členky a členovia JDS vykasali rukávy a všetko umyli a vyčistili. Pre spríjemnenie prostredia budeme klub dopĺňať rôznym dekoračným materiálom.

Pozitívny prístup zaujala k našej aktivite pani starostka obce A. Augustínová, ktorá nám pomohla s doplnením nábytku, za čo jej ďakujeme.

 

E.M.