Členovia Jednoty dôchodcov snemovali

Dňa 11. mája 2022 sa po dvoch rokoch zišli členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime na výročnej členskej schôdzi zhodnotili uplynulé obdobie rokov 2020 .- 2021, odsúhlasili plán činnosti na tento rok a schválili dokumenty ekonomického charakteru. Po oficiálnej časti schôdze bolo spoločenské posedenie s večerou, prípitkom, kultúrnym programom členiek organizácie a harmonikou a spevom Jozefa Sýkoru.

Foto: Eva Pogranová