Deň kroja a súťaž Dedina roka 2019

V Banskej Bystrici sa ˇuskutočnil 2. ročník akcie Deň kroja a vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2019. Akcie prezentujeme fotografiami Evy Pogranovej / Deň kroja / a Zuzany Pogranovej / vyhlásenie výsledkov súťaže /. Články o oboch zaujímavých akciách prinesieme v najbližšom čísle obecných novín / Pobedimčan 3 2019 /.