Deň učiteľov – poďakovanie

Poďakovanie starostu obce Mgr. Martina Lednického učiteľom a pracovníkom školy z príležitosti Dňa učiteľov.