Blahoželanie PhDr.Darine Bialekovej CSc. k životnému jubileu