Ďakovný list vdp. M. Vivodíkovi. Foto: Ladislav Novák