DHZ Poďakovanie hasičom za vzornú reprezentáciu obce