Farnosť – Birmovka vo farnosti Pobedim. Foto: Anna Melicherová