Farnosť – Úcta k sv. Vendelínovi . Foto: A, Melicherová