Fašiangy a výročná Jednoty dôchodcov. V. Melicher, I. Pastorek