Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia a prístavba. Začiatok výstavby 1. Foto: Martin Lednický