Hody 2009 – Výstava Z našich záhrad a koncert dychovej hudby Veselanka. Foto: Ivan Pastorek