Hody 2015 Hodová sv. omša a priateľské stretnutie. Foto Jozef Segeš