Hody 2015 Prehliadka výstav Pobedimskí roľníci a Plody záhrad. Foto : Jozef Segeš