Hody 2015 Výstava v Roľníckom dome. Foto : Eva Pogranová