JDS – Schôdza a fašiangy jednoty dôchodcov. Foto: V. Melicher, I. Pastorek