Jednota dôchodcov Výročná schôdza a Fašiangové posedenie