Kultúra – Vernnisáž a sprístupnenie výstavy Pobedimčania doma a vo svete II. Foto: A. Melicherová , I. Pastorek