Medzinárodné stretnutie mladých hasičov 7. – 11. 7. 2010. Foto: Ivan Pätnický a archív DHZ