Nový školský rok- prijatie prvákov. Foto: Eva Pogranová