OHZ Pobedim Likvidácia požiarov v Podolí a v Piešťanoch