Pobedimské výročia 2008 – prehliadka výstavy, foto I. Pastorek