Privítanie detí do života obce. Foto Eva Pogranová