Privítanie detí do života obce. Foto Lucia Kameniarová