Rôzne – Prijatie a stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášikom