Schôdza a Fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov. Foto Eva Pogranová