Slávnostné odovzdanie repasovaného hasičského vozidla