Slávnostné odovzdávanie požiarneho vozidla. Foto: I. Pastorek