Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice. Foto: I. Pastorek