Slávnostný začiatok školského roka. Foto. : J. Miklovičová, I.Pastorek