Stretnutie jubilantov 2016. Foto Lucia Kameniarová