Stretnutie jubilantov / 23. októbra 2010 / – Foto: Ladislav Novák