Stretnutie jubilantov a jubilujúcich manželských párov I. Foto Eva Pogranová.