Stretnutie jubilantov a jubilujúcich manželských párov II. Foto Eva Pogranová.